ഞാന്‍ ഈ അനന്തമായ ബ്ലോഗുസാഗരത്തിലെ ഒരു കുഞ്ഞു മത്സ്യം!വായിച്ചറിവൊ എഴുതി ശീലമൊ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രവാസി, നിങ്ങളെന്ന വമ്പന്‍ സ്രാവുകളോടു ഒരപേക്ഷ, എന്നില്‍ തെറ്റുകളുടെ ഘോഷയാത്ര തന്നെ കണ്ടേക്കാം ഒരിക്കലും കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കരുതു! ചൂണ്ടികാട്ടി തരിക.! നിങ്ങള്‍ കൂടെയുണ്ടാകുമ്പോള്‍ എന്റെ പ്രയാണത്തിനു വേഗത കൂടും.നന്ദിയോടെ.... സഫീര്‍വള്ളക്കടവ്

Wednesday, June 8, 2011

"അതിമോഹം "


എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു ഒരു ഡോക്ടര്‍യായി തീരുകയെന്നത് നല്ലവരായ രോഗികള്‍ സ്വന്തം ആയൂസ്സിന് വേണ്ടി നെഞ്ചിലിടിച്ച്‌ പ്രാര്‍ഥിച്ചതിനലാകാം....എനിക്ക് അത് ദൈവം നിഷേധിച്ച് , ഈ മരുഭുമിയില്‍ എത്തിച്ചത് .

3 comments: